Meny NO
Geta

Microsoft .NET (C#, ASP.NET), MS SQL, HTML, Javascript, CSS, Esri ArcGis

Maris Brencuks

Utvikler

Maris har mange års erfaring med webutvikling i Microsoft .NET-miljøet, hvor han har jobbet med informasjonssystemer på nasjonalt nivå.

På fritiden liker Maris å spille basketball og stå på snowboard.