Menu SE
Geta

StoryWrite

Christian Öman

How to generate high-quality text for your products. StoryWrite turns content writing into a fully automated process. It’s able to generate product descriptions in different languages and scale up to hundreds of thousands of products.

Key Account Manager

Christian Öman

comments powered by Disqus

Våra lösningar

TeknikB.png

 

Tekniken som ligger till grund för en optimal webbutik är ofta komplex och komplex. Teknikval är en tydlig framgångsfaktor och avgörande i förhållande till det värde du lyckas skapa - både internt i företaget och mot slutanvändaren. Läs mer här!

Geta Commerce

CommerceB.png

 

Vårt startpaket är en färdig ehandelslösning ovanpå Episervers ramverk med massor av funktionalitet och färdiga integrationer, vilket accelererar hela projektet och ger dig många fördelar. Läs mer här!

 

Omnium

OmniumB.png

 

Ett modulärt molnbaserat OMS med all den funktionalitet du behöver inom orderhantering, omnikanal och kundtjänst för att lyfta din e-handel till nya nivåer. Läs mer här!

inRiver

inRiverB.png

 

inRiver PIM lägger grunden till att lyckas inom en digital handel som alltmer präglas av omnikanal. Att sälja på fler marknader, genom nya kanaler och hantera komplexa produkter behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Läs mer här!