Geta

Menu SE

.NET,
C#,
ASP.NET,
EPiServer CMS,
EPiServer Commerce,
JavaScript,
HTML,
CSS,
C/C ++,
VB.NET,
MS SQL (T-SQL),
Oracle (PL-SQL),
Active Directory,
Microsoft Office Sharepoint Server,
Microsoft Dynamics CRM,
Microsoft Exchange,
Alfresco WCM & ECM.

Gatis Bergšpics

Utvecklare

Har jobbat med webbaserade lösningar i över 10 år.

Gatis är en duktig utvecklare med omfattande kunskap om utveckling och internetlösningar. Hans roll har varierat allt från utvecklare/teamledare till applikationsarkitekt och systemanalytiker.

EPiServer CMS och Commerce certifierad utvecklare och certifierad Scrum Master.