Menu SE
Geta

Christian Dommarsnes

Sales Manager

Christian jobbar med försäljning och rådgivning i Geta, och är en tjänsteorienterad relationsbyggare som är angelägna om att hitta bra lösningar för kunder och företag.

Christian har arbetat med lösningsförsäljning inom IT-branschen i 10 år, och 12 år som egenföretagare. Han har goda erfarenheter med resultatstyrning och utvärdering av projekt i samband med genomförandet av stora och komplexa IT-lösningar.

Christian är strukturerad och kvalitetsmedveten, kommunicera väl på alla nivåer och har god verksamhetsförståelse. Han är en engagerad person med god förmåga. Han är för närvarande ansvarig för upparbetning nya kunder i Geta samt bygga upp befintliga.

Christian är gift, har två barn och är passionerade när det gäller skidåkning.