Menu SE
Geta

www.dnasir.com

HTML5 (Responsive Web Design), CSS3 (LessCSS), JavaScript (jQuery, AngularJS, KnockoutJS), ASP.NET (C#), ASP.NET MVC (C#), EPiServer

Dzulqarnain Nasir

Utvecklare

Dzul jobbar främst med frontend teknik som HTML5, CSS3 och Java Script och har stora erfarenheter från många frontend frameworks som JQuery, AngularJS, KnockoutsJS och Bootstrap.

Han arbetar också med backend och främst inriktad på; ASP.NET (C #) och ASP.NET MVC, och EPiServer CMS (version 6, 7 och 8).