Menu SE
Geta

.NET,<br/> C#,<br/> ASP.NET,<br/> EPiServer CMS,<br/> EPiServer Commerce,<br/> JavaScript,<br/> HTML,<br/> CSS,<br/> C/C ++,<br/> VB.NET,<br/> MS SQL (T-SQL),<br/> Oracle (PL-SQL),<br/> Active Directory,<br/> Microsoft Office Sharepoint Server,<br/> Microsoft Dynamics CRM,<br/> Microsoft Exchange,<br/> Alfresco WCM & ECM.<br/>

Gatis Bergšpics

Utvecklare

Har jobbat med webbaserade lösningar i över 10 år.

Gatis är en duktig utvecklare med omfattande kunskap om utveckling och internetlösningar. Hans roll har varierat allt från utvecklare/teamledare till applikationsarkitekt och systemanalytiker.

EPiServer CMS och Commerce certifierad utvecklare och certifierad Scrum Master.