Menu SE
Geta

HTML5, CSS3, JavaScript, ECMAScript2015, React.js, Foundation och andra CSS/JS rammeverk.

Ole Martin Kristiansen

Utvecklare

Ole Martin har lång erfarenhet av att utveckla webbplatser och gillar den snabba utvecklingen av det. Hans stora passion är att jobba med asynkron webbutveckling (single page application) i kombination med bra SEO, snabb sid-laddning, intuitiv navigering och effektivt innehåll på webben. 

Hans motto är; Innehåll först, responsive alltid" och gillar att göra noggranna prototyper. 

Ole Martin har två små barn och har därför inga problem med sin fritid, men hinner alltid med ett snabbt kvällsspel.