Geta

Menu SE

Peder Krohn

Testledare

Peder är projekt- och testledare i Geta med bred erfarenhet som webbutvecklare , teamledare , projektledare, marknadschef och ledare.

Han är en strukturerad ledare som tycker om bra strukturerade processer med fokus på slutprodukten.

Peder är Microsoft Certified Application Developer (MCAD) och Adobe Certified Expert i Photoshop och Illustrator.

På fritiden tycker Peder om att paddla och cykla.