Menu SE
Geta

NHO.no på Episerver

En användarundersökning som innefattade 50 personliga intervjuer, med 1200 svar låg delvis till grund för en rad förbättringar av nho.no.

Baserat på användarundersökningar och intervjuer har NHO nu en öppnare och enklare webbplats som är anpassad för alla skärmstorlekar.

Den nya hemsidan har en tydlig struktur , vilket gör det enkelt för användarna att hitta vad de letar efter, oavsett om det är praktiska verktyg för användning i vardagen eller NHO åsikter och ställningstaganden.

NHO hade en webbplats som var gammaldags och svår att arbeta med, samtidigt har de många redaktörer utspridda över landet med stor varierande kompetans inom webbpublisering. Övergången till EPiServer 7 har överträffat alla förväntningar tack vare EPiServers användarvänliga redaktör gränssnitt där du redigerar direkt på sidan och ser därför direkt hur saker och ting ser ut online.

Detta har vi gjort och fortsätter att jobba med:

 

  • Byggt upp webbplatsen på EPiServer 7
  • Integrerad EPiServer Sök - en kraftfull sökmotor för internsök
  • Frontend utveckling med responsive design - detta gör det lätt för online shopping oberoende av om man använder sig av mobilen eller dator.
  • Backend utveckling - så att alla systemär ihopkopplade på rätt sätt och fungerar utan problem.
  • Råd om tekniska val Utbildning av redaktörer

Lätt tillgänglig personal information

NHO ville att alla anställda ska vara lätt tillgängliga via webbplatsen och uppdateras automatiskt i lösningen. NHO har därför skapat en integration som låter oss ta fram anställdas information från NHO : s befintliga interna HR-system till den nya lösningen . Personal informationen uppdateras på hemsidan fem gånger dagligen automatiskt .

Videoinnehåll

NHO har sin egen videolösning (Vippy) som vi har integrerat i lösningen. Läs blogginlägget NET wrapper för Vippy released för mer information. Detta är en öppen integrationskälla mellan EPiServer CMS 7 och NHO: s egen videolösning Vippy. Detta gör det lätt för redaktörerna att plocka ut, ladda upp och hantera sina videor direkt från EPiServer.

Lösningen är också integrerad med EPiServer Find som inkluderar videor från sina sökresultat i NHO lösning.

Medlemmar i fokus

Den nya lösningen är integrerad med min sida. Medlemmar kan logga in och få tillgång till medlemmens interna verktyg.

Engagerande fagdiskusjoner
De senaste diskussionerna i det slutna medlem forum är integrerade och lyfts upp på hemsidan. Detta gör det lätt att se vad som har diskuterats och man kan lätt gå med i diskussionen själv. Många sidor har slåtts ihop till en mer användarvänlig sida. 

Vi kommer att fortsätta vårt samarbete, ha utbildningar för NHO redaktörer och hjälpa både utvecklare och konsulter i utvecklingen av nho.no.

Detta projekt har varit i samarbete med:

Scandinavian Design Group (design)

Netlife Research (strategi)