Data & Tillväxt

Kontakta oss

Skapa bättre resultat

Insamling av data och analys av denna är grunden för att kunna ge en personaliserad kundupplevelse och för att öka konverteringen. Har du rätt verktyg för att nå ditt företags affärsmål?

I dag är stora mängder kunddata tillgängliga för de flesta som har e-handel som en del av verksamheten. För att lyckas med att utnyttja all information så krävs en proaktiv och strategisk datahantering, analys och datadriven marknadsföring. Data och analys är kärnan i vad vi gör i Geta.

 

Skräddarsydda handelsplattformar

Vi hjälper våra kunder att bygga modulära och flexibla handelsplattformar som anpassas till deras specifika behov. Vi fokuserar på att optimerar lösningar för att samla och dra nytta av data över alla system och kundkanaler. Teknologi som headless CMS och mikrotjänster gör data tillgängligt på tvären och för olika delar av verksamheten.

Vi strävar efter att samla in, bearbeta och göra data från alla relevanta delar av din verksamhet tillgängliga. Detta hjälper dig att fatta bättre beslut och att personalisera kundupplevelser i digitala kanaler och fysiska butiker.

 

Datadriven kundresa

Vi tror starkt på att en lyckad kundresa bara kan uppnås med rätt datadrivna åtgärder.

Med en god insikt i användardata kan vi se vad som driver kunder till dina plattformar. Genom att förstå användarnas beteende i olika kanaler vet vi hur vi ska jobba med varje kanal för att generera rätt typ av trafik.

Den stora volymen data som finns tillgänglig från olika kanaler ger en god insikt för såväl kvantitet som kvalitet avseende konverteringar. Med denna kunskap kan rätt åtgärder vidtas för att vända negativa trender eller för att fortsätta driva positiva förändringar.

En god förståelse för, och användning av, data är viktigt även efter konvertering. Databaserad insikt som t.ex. vilket innehåll som ger mest engagemang från ditt nyhetsbrev eller vilka kunder man riskerar att mista, hjälper oss att sätta in rätt åtgärder mot respektive kund.. Att arbeta med lojalitet utan att använda sin tillgängliga data gör att man kan gå miste om nöjda och lojala kunder.

 

Kundinsikt som ger resultat

En helhetsbild av varje kund gör skräddarsytt innehåll, anpassade produktrekommendationer och faktisk 1-till-1-marknadsföring verklighet.

Med hjälp av målinriktad teknik och sömlösa integrationer kan vi placera kunden i centrum för det digitala ekosystemet. Med kunden i fokus kan vi använda AI, maskininlärning, experiment och analys för att skräddarsy innehåll och meddelanden till varje enskild kund. Genom att göra varje mötesplats med ditt varumärke relevant och personlig skapar du en bra kundupplevelse och lojala kunder. Du får helt enkelt bättre resultat.

Vi vet att de flesta redan har ett antal olika marknadsförings- och CRM-system i bruk. Utmaningen är ofta att dessa system inte är sammankopplade. Då sitter man på mycket information i olika silos och missar chansen att optimera prestanda och marknadsbudgetar.

Vår strategi är att bygga en solid grund för spårning och insamling av kunddata, som vi kan använda för att förstå användarnas beteende. Sedan fortsätter vi att experimentera med innehåll och optimerar på vägen. Det är så vi hjälper företag och varumärken att växa!

Låt vårt team av experter inom marknadsföring, optimering och analys hjälpa dig att sätta målen och lägga fram de strategier som gör dig framgångsrik. Vi arbetar över många discipliner och hjälper kunder med e-handel, digital marknadsföring och CRO, SEO. Kort sagt: digitala upplevelser.

Se några av våra referensprojekt här

Kontakta oss

Christian Öman

Sales Executive

Daniel Sandström

Rådgivare