Låt en rådgivare hjälpa dig att se över vad som behöver göras och när

Varje digital investering och transformation bör baseras på insikt och en tydlig strategi som bidrar till företagets affärsmål.

Bra planer för implementering skapas genom att varje enskilt del-initiativ kopplas till användarnas mål och KPI, vilket i sin tur ger en bra ram för uppföljning och vinstutvinning.

Ofta kräver nya verkligheter anpassning och man måste analysera och följa processer, organisation och system. Där ändringar behövs utvärderas detta noggrant mot möjliga kostnader och fördelar. Den digitala omvandlingen pågår!

I Geta har du en erfaren samarbetspartner i det strategiska arbetet!

  • Analysera, kartlägga och lägg en strategisk grund för den digitala investeringen.
  • Upprätta ramar och metoder för mål, färdplaner och nyckeltal.
  • Utvärdera och ge råd om arkitektur och teknisk plattform.
  • Kartläggning av organisation och processer.
Analys

Analysera, kartlägg och lägg en strategisk grund för den digitala investeringen.

Rådgivning

Utvärdera och ge råd om arkitektur och teknisk plattform.

Se några av våra referensprojekt här

Kontakta oss

Christian Öman

Sales Executive

Daniel Sandström

Rådgivare