Med innovation, rätt människor och rätt teknik hjälper vi våra kunder att skapa framtiden för handeln.

 

Vi är Geta!

Geta är en totalleverantör inom digital handel. Vi skapar e-handelslösningar och arbetar med och integrerar mot alla kringliggande system.

Våra lösningar ger kunden en optimal och konverterande kundresa.

Med hjälp av strategisk rådgivning, rätt teknik, analys, datadriven marknadsföring och användarfokuserad design bygger vi lösningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder och som hjälper våra kunder i sin digitala trasformation.

Vi har över 110 e-handelsexperter där alla lever efter våra värderingar att LÄRA, PRESTERA och DELA och vi får därigenom möjlighet att arbeta med flera av Skandinaviens största varumärken, samt flera stora internationella varumärken.

Vår framgång bygger på att vi arbetar med kontinuerlig kompetensuppbyggnad, samt goda rutiner för kvalitetssäkring på alla nivåer i organisationen.

Vi gör det helt enkelt enkelt för våra kunder att skapa bra e-handel!

Kontakta oss

Christian Öman

Christian Öman

Sales Executive

Charlotte Tyldhed

Charlotte Tyldhed

Country Manager