Open Source

Med innovasjon skaper vi fremtiden for handel

Hver dag løser vi ulike problemer for kundene våre. Noen av løsningen vi lager, overfører vi også på andre prosjekter.

Vi jobber hele tiden med å gjenbruke kode. Vi ser likheter i ulike prosjekter, med like eller lignende problemstillinger, og vi jobber aktivt med helthetlige løsninger. Dette resulterer i forskjellige pakker som løser spesifikke problemer og oppfyller kundenes behov.

Vi velger å åpne kildekoden for disse pakkene. Dette fordi vi ønsker å dele, og å bruke utviklerfelleskapet som finnes til å samarbeide og forbedre kvaliteten på løsningene våre. Vi i Geta ønsker at teknologi og løsninger skal komme flest mulig kunder og medutviklere til gode.

Arbeidet vårt ble belønnet med prisen Årets moduler på Norwegian Optimizely Partner Awards 2022. Optimizely sa «Denne prisen hedrer både individene som lager noen av de beste og mest brukte åpen kildekode-modulene, og selskapet som tilrettelegger og oppmuntrer til dette innsats."

Litt statistikk

Det er for tiden 55 Geta-prosjekter med åpen kildekode skrevet i TypeScript / JavaScript og C#. Disse har totalt mer enn 170 stjerner og 14 bidragsytere. Mange prosjekter ligger øverst på Optimizely NuGet-feeden (etter offisielle pakker).

Kontakt oss

Christian Dommarsnes

Christian Dommarsnes

Sales Manager