Meny NO
Geta

C#, WebApps (SPA), TypeScript

Brian Weeteling

Utvikler

Brian har arbeidet som full stack-utvikler i mange år. Han har erfaring med ulike Microsoft-teknologier, som f.eks ASP.NET MVC, Webforms, SSIS og KnockoutJS.

Tidligere har han vært teknisk leder for et lite team, og vært ansvarlig for å utvikle en Nettportal for golfere og golf-fagfolk. Brian har også jobbet med Firefox OS tidligere, der han blant annet har forbedret autocorrect algoritmen.

På fritiden er Brian en IOT entusiast , hvor han nå tester ut bl annet Lora, BLE, Arduino og Pi.