Meny NO
Geta

www.dnasir.com

HTML5 (Responsive Web Design), CSS3 (LessCSS), JavaScript (jQuery, AngularJS, KnockoutJS), ASP.NET (C#), ASP.NET MVC (C#), EPiServer (6 og 7)

Dzulqarnain Nasir

Utvikler

Dzul jobber stort sett med front-end teknologier som HTML5, CSS3 og Javascript, og har lang erfaring i mange front-end frameworks og biblioteker som for eksempel jQuery, AngularJS, KnockoutJS og Bootstrap.

Han jobber også med back-end teknologi, hovedsakelig ASP.NET (C #) og ASP.NET MVC, samt EPiServer CMS (versjon 6 og 7).