Meny NO
Geta

InRiver PIM, Episerver, C#, ASP.NET, Biztalk Server, WCF, EPiServer backend utvikler, SQL Server, RavenDB, Linq, HTML, JavaScript

Jon Inge Sten

Rådgiver, Teamleder

Jon Inge har jobbet med systemutvikling og integrasjon siden 1998.
Med sin bakgrunn i disse fagfeltene har han en generell god forståelse av foretningslogikk og hvordan forskjellige systemer best kommuniserer med hverandre.

Jon Inge har ofte hatt en rolle som er ansvarlig for hele eller deler av forskjellige applikasjoner, prosjekter eller tekniske fagfelt. Han har også hatt en teknisk prosjektlederrolle i en rekke prosjekter.

Han har vært med på å designe flere systemer/applikasjoner, og har jobbet mye med integrasjon av ehandelsløsninger, flysystemer, ERP løsninger og banksystem. På utviklingssiden har han jobbet med webapplikasjonsutvilking på Microsoft-plattformen.