Meny NO
Geta

C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, HTML, CSS, Less, Javascript (jQuery, Knockoutjs, Typescript), SQL Server, Oracle og MongoDB.  Har også erfaring med Amazon web services.

Kai-Rune Slettemoen

CTO, Teamleder

Kai-Rune jobber både som frontend og backend-utvikler. 

Han har arbeidet med systemutvikling og systemdesign siden 1995, i både større og mindre prosjekter. Han har hatt arkitektansvar for flere av disse prosjektene, og har jobbet mye med databaser og database- modellering. Han har lang erfaring fra både Oracle og Microsoft SQL Server, og behersker dermed både PL/SQL og T-SQL. 

Med bakgrunn i hans erfaring med database-administrering og utvikler, har han opparbeidet seg meget god forståelse av applikasjonsdesign og samspillet mellom applikasjoner.

De siste årene har han jobbet mest som løsningsarkitekt og produktutvikling på Microsoft sine plattformer (Microsoft .NET og MS SQL Server). Applikasjonene som er blitt utviklet er ofte database drevet med web-grensesnitt. I flere av disse prosjektene har Kai-Rune hatt en sentral rolle i arbeidet med å definere og sette opp retningslinjer for andre utviklere.

Han har også vært ansvarlig for videreutvikling og forvaltning av flere produksjonssatte løsninger og var gründer av publiseringsløsningen OXX.