Meny NO
Geta

HTML5, CSS3, JavaScript, ECMAScript2015, React.js, Foundation og andre CSS/JS rammeverk.

Ole Martin Kristiansen

Utvikler

Ole Martin har lang erfaring med å utvikle nettsider, og fryder seg over den raske utviklingen innen faget. Han liker spesielt godt å jobbe med asynkron webutvikling (single page applications) kombinert med god SEO, rask sidelasting, intuitiv navigasjon og effektiv innholdsformidling. Han jobber etter slagordet "content first, responsive always", og liker å lage grundige prototyper. 

Han har to barn og har dermed ingen fritidsproblemer, men rekker en fast kveld med penn-og-papir rollespill hver uke.