Aleris

Sammen med Geta jobber Aleris kontinuerlig for å digitalisere og forbedre sine tjenester.

Tett partnerskap skaper gode resultater

“Det tette og gode samarbeidet er det som gjør at vi skaper gode resultater. Vi opplever at vi og teamet på Geta har samme mål, alle ønsker at vi skal skape best mulige resultater sammen”, sier John Moltubakk, Web Manager i Aleris.

Vi leverer

Optimizely, Rådgivning, UX/Design, Marketing, Tracking

Aleris er et av Skandinavias ledende private helseforetak med et bredt tilbud av spesialhelsetjenester. Med totalt 4500 ansatte på 130 lokasjoner omsetter Aleris for ca. NOK 5.5 milliarder.

I Norge har Aleris 13 sykehus og medisinske sentre over hele landet. De behandler pasienter innenfor de fleste medisinske fagområder, både privat og på vegne av det offentlige.

Aleris og Geta

Aleris og Geta startet å jobbe sammen i 2017. Aleris sine nettsider er bygget på Optimizely (tidligere Episerver), og vi har siden starten jobbet med å videreutvikle og forbedre deres digitale løsninger.

Aleris sine nettsider består av én teknisk plattform, med ulike visuelle uttrykk i Norge, Sverige og Danmark. Nettsidene er dynamiske, og det jobbes kontinuerlig med innhold.

Vi jobber løpende med drift og videreutvikling av nettsiden til Aleris.

“Vi har jobbet sammen med Geta i fem år, og det er ikke fordi vi er “stuck” med Geta som leverandør på grunn av tekniske løsninger, men fordi vi har et godt partnerskap. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av løsningen”, sier John. “Det å jobbe med det samme teamet over tid gjør at vi kjenner hverandre godt. Vi har en tett dialog, og diskuterer oss fram til gode løsninger."

 

La oss ta en prat!

 

Webbbokning på mobil

En digitaliseringsreise

Samarbeidet med Geta er en del av Aleris sin digitaliseringsprosess, hvor de jobber med å gjøre sine tjenester lett tilgjengelig digitalt, for de pasientene som ønsker det. Det skal være enkelt å finne fram på nettsiden. Dokumenter, avtaler og informasjon skal være lett tilgjengelig, så man ikke må vente på brev i posten eller sitte i kø på telefonen. Pasientene kan selv velge hvilken spesialist de ønsker å bestille time hos.

“Det er mye kompleksitet i helsesektoren, og det har kanskje opp igjennom vært undervurdert hvor mye ressurser som kreves for å skape gode løsninger. Vi er stolte av hva vi har fått til med begrensede ressurser”, sier John.

Integrasjoner

Nettstedet til Aleris er virksomhetskritisk, og det er gjort flere større integrasjoner.

Det er blant annet integrasjoner mot offentlige registre som Folkeregisteret, mot journalsystemer som brukes på de ulike sykehusene, integrasjoner via Nets mot BankId for Norge og Sverige og mot appen “Mitt Aleris”.

“Det er interessant å jobbe med Aleris, de er kreative og har spennende visjoner for fremtiden”, sier Marcus Pistelli, som er Tech Lead fra Geta på Aleris-prosjektet.

 

Mitt Aleris

På den norske siden kan du logge inn på Mitt Aleris via BankID, og der har pasienten tilgang til all nødvendig informasjon. Der finnes betalingshistorikk, oversikt over avtaler, mulighet til å flytte timer og all informasjon om kommende operasjoner, hvordan man forbereder seg og følger opp etter en planlagt operasjon.

Det finnes også mulighet for web-booking på nettsiden til Aleris. Her kan kunder bestille konsultasjonstime, også uten å være innlogget, og det gjøres oppslag i folkeregisteret og journalsystem.

Kundereisen

UX-designere og markedsførere hos Geta har jobbet med å kartlegge kundereisen på siden. Vi har identifisert smertepunktene til pasientene som bruker nettstedet, og jobber kontinuerlig med å forbedre disse.

Det er gjort store utbedringer på søk på siden, og det jobbes videre med å bedre flyten for kunder som ønsker å finne informasjon og booke timer selv. “Vi har jobbet med å identifisere typiske kunder hos Aleris (personas) slik at vi kan lage best mulig løsning for kundene. “ sier Djamila Belgaid, som er UX-designer fra Geta på Aleris-prosjektet. “Vi vet at kundene har ulike innganger, ønsker og behov. Derfor er det viktig å se på den totale kundereisen slik at vi får helhetsbildet; opplevelsen på tvers av alle kanaler, enheter og kontaktpunkter”, sier hun.

Bilde av kundereisekart

Marketing-teamet jobber fast med sporing på siden. De har også skapt et et dashboard i Looker Studio (tidligere Google Data Studio) som brukes i flere deler av organisasjonen. Dette er et nyttig verktøy for Aleris for å måle de ulike KPI’ene de jobber etter. Dashboardet er dynamisk, og endres i takt med utviklingen i prosjektet.

Webbooking

Det er viktig for Aleris at det er enkelt for de pasientene som ønsker det å booke time selv hos deres spesialister. Data & insight-spesialist hos Geta Kjetil Ullsgård har satt opp grundige sporinger på løsningene deres, og de jobber med å kartlegge hvorfor noen kunder faller fra i løpet av booking-prosessen. De tilpasser med nærmere presentasjoner av legene, og pasienten kan selv styre om de ønsker å få tildelt en lege, eller om de vil velge egen legespesialist.

“Vi trenger å få innsikt i hvor og hvorfor noen pasienter stopper midt i en booking, vi kan ikke bare anta, men vi må teste”, sier John.

“Det er spennende å få lov til å jobbe med Aleris. Vi har et tett og godt samarbeid, og de er engasjerte og fremoverlente. Vi har tett dialog, og jobber sammen som et team”, sier Tone Alenvret, rådgiver i Geta.

Vi har mange spennende prosjekter sammen med Aleris framover, og gleder oss til fortsettelsen!

Ta en titt på aleris.no.

Kontakt oss

Christian Dommarsnes

Christian Dommarsnes

Sales Manager