Organisation

Är din organisation riggad for e-handel?

En väl genomtänkt strategi och fantastisk teknik kommer snart till korta om organisationen inte är strukturerad och mogen för det arbete som behöver göras.

Har du den kompetens som krävs i företaget idag för att lyckas med handel och e-handel? Vilka tvärvetenskapliga nyckelpunkter behöver fastställas? Hur kan den nödvändiga förändringen genomföras på ledningsnivå? Hur ser den optimala organisationen ut i framtiden?

Alla organisationer har en unik utgångspunkt. Du vet vart du vill, men utmaningen ligger i att ta reda på hur du kommer dit. Det finns många delar som måste vara på plats. Val av tekniska lösningar, system, integrationer, resurser och organisation. Vad ska jag göra när, om man ska använda interna resurser, anställda resurser eller externa leverantörer. Det finns utvecklare, systemägare, e-handelschefer, marknadsförare, designers och det finns samspelet mellan fysiska och digitala kanaler.

Att etablera, driva och vidareutveckla en e-handelsorganisation är krävande och omfattar många kompetensområden. Det är dyrt att behöva anställa alla nyckelpositioner, så du måste hitta en strategi för vilka resurser det är lämpligt att ha internt - och vad du kan få externt.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi har lång och bred erfarenhet av att hjälpa företag i olika faser av online shopping, oavsett om det är att etablera en onlinebutik för första gången, ändra kursen för en befintlig lösning eller vidareutveckla och förbättra den lösning du har. Vi kartlägger den aktuella situationen i ditt företag och gör en plan för hur du bäst organiserar dig för optimal drift av din e-handel.

Genom att sätta våra e-handelsexperter tillsammans med ditt e-handelsteam säkerställer vi full täckning över olika discipliner och kompletterar din interna organisation. Vi erbjuder allt från heltidsanställning av e-handelschef till tvärvetenskapliga anpassade team med konsulter, UX, utvecklare, marknadsförare, designers och analytiker.

Geta kan hjälpa dig med:

  • Upprätta strategier och planer för en optimal digital organisation 
  • Underlätta och implementera planer och strategier, samt hjälp med att etablera den digitala avdelningen i företaget
  • Ändringshantering - råd och hjälp för implementering  
  • Inhyrning av nyckelpersonal
  • Onboarding och kompetensöverföring till nyanställda och organisationen som helhet
Boka in ett möte i kalendern

Se några av våra referensprojekt här

Kontakta oss

Christian Öman

Sales Executive

Daniel Sandström

Rådgivare