Låt en rådgivare hjälpa dig att se över vad som behöver göras och när

Varje digital investering ska baseras på insikt och en tydlig strategi som hjälper till att nå företagets målsättningar. I Geta fokuserar vi på att skapa tydliga och genomförbara digitala strategier för företag som bedriver handel.

Insikt och analys

Genom analys och insikt kartlägger vi var du står idag och vart du ska. Vi identifierar och kartlägger visioner, planer och mål för din digitala investering.

Mål, nyckeltal och färdplaner

Vi identifierar alla element som krävs för att lyckas. Vi skapar bra genomförbara planer genom att länka varje delmål till övergripande mål, KPI och färdplaner - en viktig nyckel till framtida framgång.

En strategisk ram att växa med

Vårt ramverk är utformat för att anpassa sig till förändringar och omprioriteringar som görs under resans gång. Vi anpassar kontinuerligt planerna baserat på resultat i kundresor, förändringar i teknisk plattform, förändringar i organisation och analysresultat.

Vi har lång erfarenhet av strategiprocesser med många olika kunder. Låt oss hjälpa dig att utforma en strategi som du kan växa med!

 

Boka in ett möte i kalendern

Se några av våra referensprojekt här

Kontakta oss

Christian Öman

Sales Executive

Daniel Sandström

Rådgivare