Strategi.

Varje digital investering ska baseras på insikt och en tydlig strategi som hjälper till att nå företagets målsättningar. I Geta fokuserar vi på att skapa tydliga och genomförbara digitala strategier för företag som bedriver handel.

Låt en av våra rådgivare hjälpa dig att se över vad som behöver göras och när

Vi har lång erfarenhet av strategiprocesser med många olika kunder. Vi jobbar brett och använder vår långa erfarenhet i branschen för att ge bra och konkreta råd längs vägen. 

 

Våra rådgivare täcker in många delar inom strategi och kan, med sina olika bakgrunder, vara en rådgivande part inom teknikval, organisationsförändringar, ändringshantering och mycket mer. Vi kan e-handel och vi vet att det kräver en tydlig plan för att lyckas och att planen måste innefatta även delar som product life cycle, lagerhantering, orderhantering, kundservice, betalnings- och shippinglösningar. 

 

Låt oss hjälpa dig att utforma en strategi som du kan växa med!

Strategi info

Kontakta oss

Christian Öman

Christian Öman

Sales Executive

Charlotte Tyldhed

Charlotte Tyldhed

Country Manager